IncredibleCharts Pro

IncredibleCharts Pro

Miễn phí
Loads various data and provides professional charting
Người dùng đánh giá
3.8  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Provides charting features on desktop PCs with support for MACD, RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Cloud, Heikin-Ashi Candlesticks and proprietary indicators. Includes the ability to connect to famous markets to download the data to your PC and synchronize it with your databases.
Không thể tin được Charts Premium dịch vụ cung điện liên tục cập nhật, mới chỉ thị, chuyển hàng màn hình lọc, không thể tin được pricing và không quảng cáo. Forex & thứ quá báu khác dữ liệu đã cung cấp bởi Morningstar Real-Time Data ở London chứa mới nhất của trả giá cả đã thu thập được từ thiếu tá ngân hàng. Dữ liệu lịch sử đang điều chỉnh cho cổ phiếu tách ra và các tập đoàn hành động bình thường mà bóp méo chỉ thị tín hiệu và dẫn tới sai thương mại quyết định. Một 30-ngày miễn phí phiên tòa của Incredible Charts Premium Service, với một chút tin tức gì và chỉ thị mới và cổ phiếu màn hình bộ lọc
Thông tin được cập nhật vào: